Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 2. juli 1898

se mit Kontrafej


2d Juli 98.
Bakkegårds Allé 6

Kære Bojesen!

Hermed det lovede Forsøg på at opsætte en Kontrakt1, der tilfredsstiller begge Parter. Skulde De have Udsættelser at gøre, beder jeg Dem at ændre, tilføje og udslette efter Behag.

Jeg takker for de tilsendte Ekpl. af "Lykke-Per". Bogen vil næppe gjøre Lykke; og derpå er den heller ikke beregnet. Men derfor behøver den√ ikke netop at være slet.

Jeg havde forleden Besøg af D'hr. C.E. Jensen (fra Socialdemokraten) og Kongstad-Rasmussen. Den sidste vilde aftegne mig til Brug for en 2 Bog2, som den første agter at udgive på Deres Forlag. Jeg vilde af den Grund, og fordi jeg kendte D'hr. personlig, ikke vise mig uvillig, skønt jeg ikke sætter synderlig Pris på at blive anbragt i Album sammen med en Del mig fremmede Mennesker. Men da jeg i de senere År nogle Gange er bleven afbildet på Måder, der må give Folk en Opfattelse af mit Ydre, hvormed jeg ikke ret vel kan være tjent, vil De forhåbentlig ikke finde det ubeskedent eller ubilligt af mig, at jeg anmoder om Tilladelse til at se mit Kontrafej, inden det bliver benyttet, – jeg så' det ikke i Tegning, da Kongstad-Rasmussen bad sig fritaget derfor.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Kontrakt: er i dag ikke kendt, men det fremgår af et senere brev til Jacob Hegel at Bojesen overtog retten til fortsat udgivelse af de "syv" (der var nu kun seks; måske kan en forklaring gives på denne diskrepans?) titler HP havde udgivet på Gyldendal. Dette skete utvivlsomt med henblik på udgivelsen af de to bind Fortællinger der udkom hos Bojesen fra juni 1899 og året ud. tilbage
[2] Bog: Vore Dages Digtere (1898). tilbage