Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 9. juni 1898

maa have Teksten i trykt Tilstand


9/Juni 98.
Bakkegårds Alle 6.

Kære Bojesen!

Jeg har modtaget de 3 tilsendte Trilogi-Bind1 og begynder altså på Gennemsynet af dem. Jeg vilde jo gærne have god Tid dertil, da jeg ikke overkommer meget, – men det haster måske heller ikke med det.

For at give 2d Del af "Lykke-Per" en noget bedre Afrunding end 1st Del, har jeg set mig nødsaget til i Korrekturerne at foretage en Del Rettelser og nogle Tilføjelser, som egentlig ikke hører til i denne Del, men måske rimeligvis vilde savnes og vil√ bidrage til en 2 hurtigere Forståelse. Jeg beder på det indstændigste, at de heraf flydende Mer-Udgifter ved Korrekturen må falde på min Kappe og fradrages mit Honorar, – thi det er jo min Fejl, at jeg har måttet have Teksten for mig i trykt Tilstand for rigtig at kunne overskue den og bedømme, hvor og hvad der skulde ændres for at fremkalde den omtalte Afrunding. Måske har endda mine Bestræbelser været ganske omsonst.

De ser mig snart hos Dem. Jeg trænger til at trykke Deres Hånd og føle Dem på Penge-Pulsen. Min Kone påstår nemlig, at snart ingen af os har "Klæder på Kroppen".

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

3 De forstår jo nok, at når jeg så indstændigt anmoder om at få Lov til at betale Ekstra-Udgifterne ved Korr. er det ikke af Ædelmodighed eller nogen Art af Medfølelse for "Aktieselskabet", – men for at jeg med rolig Samvittighed kan gøre noget lignende en anden Gang.

 
[1] Trilogi-Bind: nemlig af Det forjættede Land. tilbage