Henrik Pontoppidan til Herdis Bergstrøm
Sendt fra Kerteminde. 23. maj 1918

Fru Thora går til filmen

Klintevej.
Kerteminde.
23.5.18.

Kære Fru Bergstrøm!

Dokumentet fra Urban Gad er tilbagesendt med min Underskrift. Nu får vi se, hvad der kommer ud af den store Plan.

Da jeg modtog Deres Brev1, havde jeg netop siddet og talt om Dem. Ved Reconvalescenthjemmets Bord har jeg til Nabo den Skuespillerinde fra Folketeatret, Fru Jacobsen, som skulde have spillet i Deres Stykke men blev syg. Det var derfor naturligt, at Talen faldt på Dem, da det gik op for mig, hvem hun var. I Fredensborg havde jeg, kort før min Afrejse derfra, Besøg af en anden 2 af Deres Bekendte, en Fru Mendelsohn, en ung√ dansk Dame, der har været gift med en Tysker. Kunde De ikke, inden De rejser til Bornholm, meddele mig hendes Adresse, eller, dersom De kan sætte Dem i telefonisk Forbindelse med hende, sige hende fra mig, at jeg har tilsendt "København" en Protest2 i Anledning af en Artikel, der stod i Bladet igår, hvor min Modtagelse af Forlagsboghdl. Diederichs fra Jena, i hvis Følge hun var, er fremstillet på en ganske usandfærdig og for Hr. Diederichs krænkende Måde.

Skulde jeg nu atter høre fra Dem, så kunde De måske også fortælle mig, hvordan det går med Fru Thora3 på Film. 3 Er Planen opgivet, siden vi ingen Penge har fået? Jeg skal ikke græde mange Spande fulde, dersom det er Tilfældet, for jeg har ondt ved at tro på, at Stykket egner sig til det Brug. Men naturligvis, dersom Hr. Sjøstrøm4 har en anden Opfattelse, bøjer jeg mig for hans Sagkundskab.

Det glæder mig meget, at "Drengene fra Amerika"5 skal op igen til Efteråret, og det ikke alene for Deres Skyld, også for min egen. Så kan jeg nemlig gøre mig Håb om at få det at se. Det havde været min Hensigt at tilbringe nogen Tid i København i Begyndelsen af Maj; men det var mig ikke muligt at få Plads på noget Hotel. Så tog jeg hertil og blev snydt både 4 for Dem og Deres "Drenge", for Fru Gad og andre fælles Venner, som jeg havde glædet mig til at træffe igen. Nu må det altså vente.

Min Kone er stadig i Fredensborg; men i Midten af næste Måned flytter vi begge til Storehedinge, hvor vi skal tilbringe Sommeren. Ak, Thurø ligger langt√ derfra! – Med Tak for Brev og Hilsen!

Deres hengivne
H.Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Protest: indlæg 25.5.1918 i København under rubrikken "Den tyske Propaganda –". Pontoppidan havde haft forhandling med forlæggeren Eugen Diederichs (1867-1930) om et nyt tysk-nordisk tidsskrift. tilbage
[3] Fru Thora: skuespillet Thora van Deken. tilbage
[4] Hr. Sjøstrøm: Victor Sjöström (1879-1960), svensk filminstruktør og skuespiller. tilbage
[5] Drengene fra Amerika: Familieliv i 5 Billeder af Herdis Bergstrøm, førsteopført på Folketeatret 22.3.1918 instrueret af Einar Christiansen, anmeldt i Politiken dagen efter. tilbage