Herdis Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerødgades Skole, København. 13. februar 1918

Thora van Deken til Film

Hillerødgades Skole
København L.
13.2.18.

Kære Hr. Pontoppidan!

De kan tro, Karin og jeg var meget kede af, at De gik forgæves forleden Aften – det skulde vi bare have vidst! Saa havde vi givet "Den kære Familie"1 en glad Dag – det var for Resten frygteligt at skue – kun Fru Bloch var god. Og nu har jeg 2 faaet nye og vanskelige Forretninger, jeg aller, aller helst skulde tale med Dem om – min græsselige Søvnløshed plager mig saa stærkt for Tiden, at jeg maa stramme mig meget op for at gøre det kortfattet og forstaaeligt. Altsaa: Victor Sjöström – min gode Bekendt – Bjærg-Ejvinds og Terje Vigens aldeles glimrende Filminstruktør – jeg har aldrig nogensinde set saa smukke Film – vil meget gerne have Thora van Deken til Film. Han byder os paa 3 sit Selskabs Vegne 1000 Kr. derfor alt i alt. – Først var Tilbudet 600 Kr., men hans og min fælles Ven Feddersen fra Folketeatret – fik det op til 1000. – Hvad siger De til det. – Jeg kan godt lade Lemkow ordne Sagen – men saa gaar der 10 pr. Cent. fra – og jeg ved ikke, om han kan faa det højere op. Jeg ringede til Urban Gad om Sagen i Dag – han raadede til 600 Kr. og pro Center – Men det ved jeg slet ikke, om Selskabet indlader sig paa. – Paa et Interview af Sigurjonsson2 forleden i Politiken 4 forstod jeg – at det ikke vil give Procenter. – Jeg ved for Resten heller ikke helt sikkert, om vi kan gaa uden om Lemkow – men nu maa jeg jo høre lidt fra Dem først – – Det er søvnigt, dette her ikke sandt. – Sjöström laver selv Filmen til – vi skal ikke røre en Finger – og det indestaar jeg virkelig for, at det bliver saa godt, som det overhovedet kan blive. – Jeg synes, det er meget sørgeligt, at De ikke er mere i Byen – og at man ikke turde plage Dem lidt mere, mens De var her – men jeg er taknemlig for de faa Gange, De kom – tro ikke andet. De maa undskylde mig og hilse Deres Frue mange Gange – men jeg trænger [fortsat opad i højre margin:] vist ogsaa til engang Fredensborg.

Deres hengivne
Herdis Bergstrøm.

 
[1] Den kære Familie: lystspil af Gustav Esmann, gik mandag aften 11.2.1918 på det kgl. Teater. tilbage
[2] Sigurjonsson: Jóhann Sigurjónsson (1880-1919), dramatiker. tilbage