Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Snekkersten. 4. januar 1915

samvittighedsfuld og pligtopfyldende

Snekkersten.
4.1.15.

Kære Professor Bauditz!

Tillad mig at anbefale til Deres velvillige Opmærksomhed cand.teol. Niels Jeppesen, der agter at søge en Timelærerplads ved Kommuneskolen. Han er 32 År gammel, Kandidat fra 1908 med Karakteren haud.prim. (4 haud prim + 1 laud), har desuden gennemgået Kursus i Dansk og Svensk, og har Eksaminer i praktisk Pædagogik i Historie og Dansk og i teoretisk Pædagogik og Skolehygiejne. Han har været Lærer i 6 År, har dimitteret 4 Gange til Realeksamen i Dansk og 2 Mellemskoleeksamen i Historie og Dansk.

At han ved Siden af alt dette har vist betydelige Evner som skønliterær Forfatter, kan naturligvis ikke tjene ham til Anbefaling i denne Forbindelse. Han har endogså næret Frygt for√, at han af den Grund skal blive mistænkt for ikke at mene det alvorligt med at vie sig til Skolegerningen, til Trods for, at han, – som han beskedent skriver til mig – "vistnok har været en meget flittig og nogenlunde dygtig Lærer".

Det er min Overbevisning, at han er en meget samvittighedsfuld og pligtopfyldende Mand, der aldrig vilde kunne forsømme Skolegerningen 3 for sine literære Interesser. Da han har været prøvet i adskillig Modgang, vil han sikkert være taknemlig for en ret beskeden Stilling, blot den giver ham en sikker Indtægt. Han er gift og har√ Børn – i det mindste eet Barn – og fortjener efter min Mening al den Støtte, der kan skaffes ham.

Jeg benytter Lejligheden til at sende Dem en hjertelig Vennehilsen med gode Nyårsønsker både fra mig selv og fra min Kone, der desværre er meget syg.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.