Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Halls Allé 13. 8. februar 1910

så meget lyst og godt

Halls Alle 13
8/2 10.

Kære Hr. Professor Bauditz!

Heller ikke denne Aften lykkedes det os at komme i Teatret og se Deres Skuespil1 opført; men nu vil jeg ikke længer opsætte at takke Dem for Bogen. Vi har haft Glæde af igen at mødes med Personerne fra Deres lille muntre Julefortælling, og det har rørt os, at De endnu tænker på os med så megen Venlighed. Vi tilskriver det ikke egne Fortrin, men de fælles Minder fra glade Dage i Rørvig. Jeg kommer ofte til at tænke på den Pinsetid, da vi mødtes der første Gang. Det synes mig nu så længe siden. – Deres Søn og Svigerdatter ser vi af og til deroppe under Højsande. De selv kommer der jo 2 aldrig mere.

Det har glædet os at læse om den store Lykke, der har fulgt Dem også på Scenen. Men den er vel fortjent. Der er så meget lyst og godt i Deres Skuespil og ingen forloren Højtidelighed.

Modtag vor Tak og de venligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skuespil: Sne, lystspil i 4 akter, havde premiere på Det kgl. Teater søndag 23.1.1910. Udgivet i bogform. tilbage