Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Halls Allé 13. 17. november 1908

mangen morsom Anekdote


17/11 08.
Halls Alle 13

Kære Professor Bauditz!

Mange Tak, fordi De endnu tænker på os med så megen Venlighed1. Jeg er nu ganske flov, fordi jeg ikke sendte Dem min egen lille Bog2; men jeg er også i den Henseende en slet Økonom, at jeg aldrig kan få mine Frieksemplarer til at slå til. Jeg glæder mig nu til at sidde sammen med Dem og Deres Jagtvenner "omkring Ilden". Jeg veed, at jeg vil få mangen morsom Anekdote at høre og føle et velgørende Pust fra Mark og Skov. Og navnlig det sidste trænger jeg til nu, da jeg har ladet mig fange ind af 2 Storbyen og sidder herude på Frederiksberg som en Ræv i Saksen.

Vi sender begge de venligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bauditz har antagelig sendt HP sin bog Omkring Ilden og andre Fortællinger. tilbage
[2] Bog: antagelig Den kongelige Gæst, der udkom 6.10.1908. tilbage