Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Hillerød. 11. november 1907

på Jagt

Frederiksborg.
11/11 1907

Kære Professor Bauditz!

Harmfuld over den Spytteklat1, "Politiken" idag sender efter Dem, bringer jeg Dem allerede nu min Kones og min egen Tak for den lille Bog2, De så venligt har sendt os. Jeg havde ellers tænkt at vente dermed, indtil jeg med det samme 2 kunde sende Dem et Produkt3 af min egen Pen – jeg har nemlig et sådant i Trykken – men det vilde nu vare mig for længe.

Mon vi aldrig mere skal ses?

Vi sender Dem begge to de venligste Hilsner. Og jeg føjer hertil en Hilsen fra Harerne og Agerhønsene i Sydsælland. Jeg var der til Jagt i 4-5 Dage i Oktober hos min Svoger på Lindersvold.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Spytteklat: i en anmeldelse i Politiken 11.11.1907 skrev Chr. R. (= Chr. Rimestad) om Sophus Bauditz: Jægerblod bl.a.: "Man kan lede i den ganske Almanakliteratur – man vil umuligt kunne finde noget flovere, indholdsløsere end disse Noveller. Psykologien er i den Grad pauver, at man ikke finder blot én Figur at berette blot det mindste om. Det er den traditionelleste Friskfyrtone og den fadeste Sentimentalitet. Og begge Dele er lige forstemmende." tilbage
[2] Bog: antagelig Jægerblod (1907). tilbage
[3] Produkt: Hans Kvast og Melusine der udkom 4.12.1907. tilbage