Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 16. marts 1899

den Dreng ligger mig tungt på Sinde

16d Marts 99. Bakkegårdsallé 6.

Kære Hr. Professor1, Skoledirektør, Digter, Jæger samt Indsidder i Rørvig, Ridder2 af Dbg!

Det har ikke været mig muligt at skaffe pålidelige Oplysninger om, hvorledes og hvornår og på hvilke Betingelser man kan få en Dreng3 anbragt på Herlufsholm, – en Tanke, der har beskæftiget mig grumme meget, efter at vi for et Par Uger siden talte derom i Deres Stue. Det var vel ikke tænkeligt, at De på Deres Skoledirektionskontor havde et eller andet 2 Værk, hvoraf man kunde få fornøden Underretning, og at De i så Fald vilde ulejlige Dem med at "slå efter" og med et Par Ord lade mig vide, hvad De har fundet. Jeg vilde være Dem meget taknemlig derfor; den Drengs Fremtid ligger mig tungt på Sinde; og jeg får ingen Ro, før jeg har den Sag iorden. Kommer han så ikke ind på Skolen, har jeg dog gjort, hvad jeg kunde. Jeg er blot begyndt at blive ængstelig for, at det kunde være for sent iår at indmelde ham til Optagelsesprøven; og netop iår, da han bliver færdig med sin Pogeskole, 3 gælder det for mig om at få ham derind4.

Mange Tak både til Dem og Fruen for forleden! Jeg har en Hilsen til Dem fra min Kone5, der nu endelig synes at være i Bedring. Dog er det tvivlsomt, om hun kan komme hjem før til Maj. Jeg havde dog håbet på at have hende tilbage her til Påsken.

Tilgiv mig nu, at jeg gør Dem Ulejlighed, og modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Professor: Bauditz blev 6.1.1899 udnævnt til titulær professor. tilbage
[2] Ridder: var Bauditz blevet i 1894. tilbage
[3] en Dreng: Hans Broby Pontoppidan, født 28.10.1886 på Havreholm, kom i 1899 til Hylleholt Realskole i Fakse Ladeplads som kostelev. I 1903 kom han i maskinlære i København og i 1905 udvandrede han til USA. tilbage
[4] se også HPs brev til fru Ane Marie Rohde (Johan Rohdes mor) 17.2.1899. tilbage
[5] min Kone: Antoinette Pontoppidan var på sanatorium i Norge. tilbage