Henrik Pontoppidan til Ane Marie Rohde
Sendt fra Bakkegaards Allé 6. 17. februar 1899

en urimelig fiks Idé


17 Febr 99.
Bakkegårdsalle 6.

Kære Fru Rohde!

Jeg er Dem overordentlig taknemlig for Deres Brev1 og den Deltagelse i mine Børns Vel, hvorom det vidner. Jeg har iaften talt med Marie; og det har været mig til Beroligelse at mærke, at hun nu selv er ganske klar over, – og føler sig meget pint af – at hun i den senere Tid har talt og handlet under Påvirkning af en urimelig fiks Idé. Det må tjene hende til Undskyldning, at hun i sin Ensomhed lettere end andre er udsat for at beherskes af Indbildninger og falske Forestillinger, og De vil sikkert 2 vise hende Overbærenhed. Hendes største Sorg i Øjeblikket er vistnok den, at hun er kommen til at stå i et √ ugunstigt Lys for Dem, der har vist hende og Børnene så megen Venlighed.

Modtag endnu en Gang en oprigtig Tak fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[Fru Ane Marie Rohdes påskrift rettet til hendes søn, Johan R.:] Kjære Johan jeg var i Torsdags saa nervøs og syntes jeg burde gjøre noget for de Børn, jeg skrev da til HP. "Fru Marie P har idag været her i en høist besynderlig, for mig ikke hel normal Tilstand, jeg beder Dem for Børnenes Skyld se derud.["] – Jeg har nu været en Tur og befinder mig vel. Kjærlig Hilsen Din hengiv. Moder

 
[1] Brev: kendes ikke; se dog påskriften nedenfor. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage