Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 5. december 1898

en stor, historisk Roman


5 Decb 98.
Bakkegårdsallé 6.

Kære Hr. Bauditz!

Så gik der igen en Søndag, uden at jeg nåede at komme hen til Dem. Og dog har jeg længtes efter at trykke Deres Hånd og sige Dem og Deres Frue et oprigtigt "Tak for sidst". Nu vil jeg gøre det skriftligt, fordi det ser ud til, at jeg ikke foreløbigt skal kunne vise mig for Dem med et nogenlunde fornøjet Ansigt på. Det går nemlig stadig ned ad Bakke med min Kones Helbred; i Forgårs Nat var det endog så slet, at jeg et Øjeblik frygtede det værste. Om nogen virkelig Fare er der dog næppe Tale; men det vil 2 sikkert tage grumme lang Tid med Helbredelsen.

Jeg bringer Dem fra os begge en hjertelig Tak for Deres sidste, snefriske lille Fortælling1. I Deres "Udvalgte Noveller"2 har jeg særlig beundret den første, Klokkestøberen3. Den synes mig et lille Vidunder af Fortællekunst. Gid De engang vilde skrive en stor, historisk Roman! Jeg troer, De sidder inde med ganske specielle Betingelser for at kunne gøre det.

Med de venligste Hilsner til Fruen og Dem selv og de unge Mennesker4 fra os begge

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] snefriske Fortælling: Sporsne. En Vinternovelle på 47 sider der udkom 1898 på Bojesens forlag; den blev i 1910 dramatiseret og udgivet som Sne. Lystspil i fire Akter m. premiere på Det kgl. Teater 23.1.1910. tilbage
[2] Udvalgte Noveller: (med "Klokkestøberen") kom i 1898. tilbage
[3] Klokkestøberen: Oprindeligt i Klokkestøberen og andre noveller (1886). tilbage
[4] de unge Mennesker: sønnerne Gustav (f. 1882) og Knud (f. 1884). tilbage