Henrik Pontoppidan til Emmy Bauditz
24. december 1898

Længere kom min Kone ikke

Juleaftensdag 1898

Kære Fru Bauditz.

Mange hjærtelige Julehilsner sendes Dem, Deres Mand1

  —  —

Længere kom min Kone ikke, før hun måtte nedlægge Pennen. Hun vilde have sendt Dem et lille Julebrev. Nu nøjes vi med at sende Hilsen til Julen og det nye År og sige Tak til Dem og Deres Mand for al Venlighed i det gamle.

Deres hengivne
Antoinette og Henrik Pontoppidan.

 
[1] hertil skrevet af Antoinette Pontoppidan. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage