Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. oktober 1933

Yver flittigt malket


26.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Vilh. Andersen!

Uheldet har atter været ude – Dem og mig imellem. Selv kan jeg ikke komme til Fredensborg, og når De vil glæde mig med et Besøg, har min Husholderske og Døroplukker netop gjort sig et Ærinde ude, eller De støder her√ sammen med en Uven1, som De med Grund helst undgår. Jeg blev jo rigtig ærgerlig forleden, da min Frk. Larsen – forøvrigt dybt skyldbetynget – kom ind til mig med Deres Seddel. Jeg gør hermed Undskyldning både på hendes og mine egne Vegne.

Samtidig beder jeg Dem og Deres Frue modtage medfølgende lille Bog2, hvis Ydre De vil genkende fra Deres egne "Breve til en Muse". Indholdet er de sidste Dråber fra et Yver, som jeg i 50 År flittigt har malket.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Uven: Det er nærliggende at tænke på Henri Nathansen som VA ikke vilde være i stue med. Jf. brev fra Galschiøt til HP af 22.8.32. tilbage
[2] Bog: Drengeaar, der udkom 28.10.1933. tilbage