Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. september 1929

I År og Dag har jeg ikke set Dem


6 Septb 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Vilh. Andersen!

Bibliotekar Dumreicher har sagt mig, at De vil vise mig den Godhed og den Ære at låne mig Deres Røst ved en af de planlagte Oplæsningsaftener i "Forum". Det er jeg Dem naturligvis uhyre taknemlig for. Desværre er der vist så grumme lidt af det, jeg har skrevet, der egner sig til Oplæsning for en stor Forsamling, – men jeg vil dog komme med et Forslag. Hvor lang Tid der tilståes den enkelte Forfatter, aner jeg ikke; men en lille halv Time må det vel være. Jeg vedlægger et lille Digt1, skrevet for en Del År siden, – det vil måske kunne bruges som Indledning. 2 Forøvrigt vil jeg forslå "Ørneflugt" og (dersom Tiden tillader det) den lille Krønike om Evas Skabelse, der er√ indflettet i "Den gamle Adam". Dersom De samstemmer med mig heri, skal jeg sørge for, at Ekpl. af begge disse Fortællinger bliver Dem tilstillet.

Jeg er lige hjemkommen fra Jylland – fra Fanø og Blåvandshuk og Skallingen – og nu er jeg igen på Springet ud – denne Gang til Helsingør, Rørvig og Fredensborg. Det sidste Sted håber jeg at få Lejlighed til at hilse på Dem og Deres Frue en Dag, når De tilbringer Deres week-end deroppe, hvad jeg forudsætter, at De gør i denne Tid, da Parken er så smuk. I År og Dag har jeg ikke set Dem; men det er naturligvis min egen Skyld, eller 3 rettere, det skyldes, at jeg først for nylig har kunnet færdes helt√ frit.

Jeg beder Dem begge modtage en rigtig hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] et lille Digt: I henhold til den flg. korrespondance, se især brev af 27.8.1932, må det dreje sig om "Danmarks-digtet" fra Højsang. tilbage