Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
3. januar 1929

et Hjem i Kresen af Deres egne

Kære Henrik Pontoppidan!

Ved min Hjemkomst fra Fredensborg finder jeg til min Glæde Deres venlige Brev1 med det gode Nyt, at De nu har fundet Dem et Hjem i Kresen af Deres egne. Jeg har kun ventet paa dette Stikord for at besøge Dem og ser nu en Dag ud til Dem uden nærmere Varsel – maaske dog først i Februar, da jeg i sidste Halvdel 2 af denne Maaned er i Jylland og har noget travlt efter Juleferien. Tak for Nytaarsartiklen2 og for de mandigt fattede Ord om den sidste Dissektion og venlig Hilsen – sikker ogsaa fra min Fredensborg-Frue.


3.1.29
Deres hengivne
Vilh Andersen
 
[1] venlige Brev: er ikke bevaret. tilbage
[2] Nytaarsartiklen: "Et Nytaarsønske", Dagens Nyheder 1.1.1929. tilbage