Danmark - En Kæmpegrav ved Havet

Højsang 1896, s. 126-27 De vilde Fugle 1902, s. 55-56 Højsang 1921, s. 72-73 = 1930 Kirkeskuden 1926
Indledningsdigtet til
"Drapa ved Kongeaaen"
Liebmanns digt
"Stormsang ved Stranden"/
"Stormsang"
Danmark
"En Kæmpegrav ved Havet,
en Slette skybegravet,
en skumomkranset Maagestrand, –
saa blev din Lod, mit Fædreland!"

(...)

"Saa mangen priser din Skt. Hans,
naar til en stakket Sommerdans
du kiltrer op din Taagedragt
med Sydens laante Pragt.

Nej, heller synger jeg din Pris,
naar Nordenvindens Tugtens-Ris
gaar over Høj og Dal med Brag
en sortblaa Vinterdag.

Og heller lover jeg dit Navn
en høstlig Kvæld i Skibets Stavn,
naar Lyset dør, og Havets Flod
bli’er rød af Solens Blod.

Luft op, du stærke Vesterhav,
ombrus den danske Kæmpegrav
og væk endnu en Gang af Muld
et daadstærkt Kæmpekuld!"
En Kæmpegrav ved Havet,
en Slette skybegravet,
en skumomkranset Maagestrand, –
mit Hjem, mit Fædreland!

(...)

"Saa mangen priser din Sankt Hans,
naar til en stakket Sommerdans
du kiltrer op din Taagedragt
med Sydens laante Pragt.

Nej, heller synger jeg din Pris,
naar Nordenvindens Tugtens-Ris
gaar over Høj og Dal med Brag
en sortblaa Vinterdag.

Og heller lover jeg dit Navn
en høstlig Kvæld i Skibets Stavn,
naar Lyset dør, og Havets Flod
bli’er rød af Solens Blod.

Luft op, du salte Vesterhav!
Ombrus den danske Kæmpegrav!
Og væk endnu en Gang1 af Muld
et daadstærkt2 Kæmpekuld!
En Kæmpegrav ved Havet,
en Slette skybegravet,
en skumomkranset Maagestrand, –
mit Hjem, mit Fædreland!

(...)

Saa mangen priser din Skt. Hans,
naar til en stakket Sommerdans
du kiltrer op din Taagedragt
med Sydens laante Pragt.

Nej, heller synger jeg din Pris,
mens Nordenvindens Tugtensris
gaar over Høj og Dal med Brag
en sortblaa Vinterdag.

Og heller lover jeg dit Navn
en høstlig Kvæld i Baadens Stavn,
naar Lyset dør og Havets Flod
bli’er rød af Solens Blod.

Luft op, du salte Vesterhav,
ombrus den danske Kæmpegrav
og væk endnu en Gang af Muld
et daadstærkt Kæmpekuld!
En Kæmpegrav ved Havet,
en Slette skybegravet,
en skum-omkranset Maagestrand, –
mit Hjem, mit Fædreland!Saa mangen priser din Sankt Hans,
naar til en stakket Sommerdans
du kiltrer op din Taagedragt
med Sydens laante Pragt.

Nej, heller synger jeg din Pris,
naar Nordenvindens Tugtensris
gaar over Høj og Dal med Brag
en sortblaa Vinterdag.

Og heller lover jeg dit Navn
en høstlig Kvæld i Baadens Stavn,
naar Lyset dør og Havets Flod
bli’er rød af Dagens Blod.

Luft op, du salte Vesterhav,
ombrus den danske Kæmpegrav
og væk endnu en Gang af Muld
et daadstærkt Kæmpekuld!
[1] en Gang: i HPs afskrift til fotoet af Riise: engang. tilbage
[2] Opus cit.: dådstærkt. tilbage