De vilde Fugle

De vilde Fugle

Skuespillet De vilde Fugle udkom kun i heftet udgave.

De vilde Fugle. Et Skuespil er en dramatisering af den lille roman Højsang fra 1896. Det udkom i slutningen af oktober 1902 på Ernst Bojesens Det nordiske Forlag. Det fik aldrig nogen scenisk opførelse; til vennen Axel Lundegård skriver Henrik Pontoppidan i december 1902, at "Jeg har aldrig tænkt på at indsende det til noget Teater, og har overhovedet ikke skrevet det særligt med Opførelse for Øje. Jeg vilde blot prøve at udskære det Drama, der virkelig findes gemt i 'Højsang', men hvor det er så forputtet, at det har været vanskeligt at få Øje på det mellem de mange Fortæller-Refleksioner".

Bogudgaven blev dog anmeldt af bl.a. Edv. Brandes – "en ublid Medfart" kalder Pontoppidan det i nævnte brev. I 1932 og igen i 1937 blev stykket opført i Radioteatret. Det fremgår ikke af bibliografien om der i 1937 var tale om en genudsendelse eller en nyindstudering. Men både Knud Sønderby og Viggo Cavling anmeldte 1937-udsendelsen i henholdsvis Berlingske Tidende og Politiken. 1937-udsendelsen fandt sted den 3. august, kort efter Pontoppidans 80-års fødselsdag. Holger Reenberg spillede Lindemark og Bodil Ipsen Astrid, Elith Pio klitassistenen og Poul Juhl kandidaten.

Se også oversigten Pontoppidan som dramatiker.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
De vilde Fugle 1902
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.