Mands Himmerig

Mands Himmerig A udkom 22. oktober 1927.

Mands Himmerig B udkom 26. oktober 1927 som 2. oplag og 14. december 1927 som 3. oplag.

Mands Himmerig C udkom 4. oktober 1930 som 4. oplag.

Udkast: "De retfærdige Stalbrødre" i Illustreret Tidende, 1922.

A indgår i Smaa Romaner 1905-1927, 2011, redigeret og med efterord og noter af Flemming Behrendt.

Se desuden oversigten "Skændegæsten".

Senere artikler

Søren Krarup: "Hvem var magister Thorsen". Kronik i Information 20.9.1960.

Hans Hertel: "Ubehagelig roman". Anmeldelse af "femte oplag" af Mands Himmerig i Ekstrabladet 14.6.1961.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Mands Himmerig 1927
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.