Den kongelige Gæst

Udkast:

1902 "Den kongelige Gæst. En Krønike", Juleroser 4.12.

Udgaver:

A1: Første Oplag udkom 6. oktober 1908. Oplag: 1550 ekspl., kostede 2 kr. hft. og omfatter omslag + etc.

A2: Andet Oplag, udkom 22. oktober 1908. Oplag: 1000 ekspl.

B: udkom 1922 i Noveller og Skitser. Et Udvalg Andet bind, s. 411-60. Heri betegnet som "Tredie Udgave". Om ændringer heri, se:

C: i Smaa Romaner 1905-1927 (2011). Teksten er identisk med A bortset fra fjernelsen af et komma (se s. 340 i FBs "Efterskrift").

Om Hakon Børresens opera se oversigten Pontoppidan som dramatiker.

Trykfejl i Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002:

s. 425, l.1 f.n.: Han lignede en ældre Satyr – læs: Han lignede en aldrende Satyr

Oplæsning

Den kongelige Gæst omslag
Hør det første kapitel af Karsten Faraos oplæsning af tredje udgave af Den kongelige Gæst fra forlaget Viatone. Indspilningen er i handlen her.

Eftertidens behandling

1965 Flemming Behrendt: "Djævelen i kroppen" IN Indfaldsvinkler, 1964, s. 71-83.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven Den kongelige Gæst 1908
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.