Pontoppidans hilsen til Knut Hamsun

Hilsner til Hamsun på 75 års-dagen

Som en av Hamsuns mange tusen beundrere verden over sender jeg her fra Dyrehavens kildemarked min geniale kollega ærbødig hilsen og lykkønskning i anledning av geburtsdagen.

Henrik Pontoppidan.