Dina Lea

gjorde som student Henrik Pontoppidans bekendtskab ved i sommeren 1928 at sende ham et manuskript med udgangspunkt i hans seneste bog, Mands Himmerig (1927). Hun opholdt sig 1931-33 i København for at studere sammenlignende litteraturhistorie hos professor Vald. Vedel, og her skrev hun bl.a. en hovedopgave om "Idégangen i Henrik Pontoppidans diktning efter Ørneflugt". I 1933 blev hun magister, rejste tilbage til Norge, men kom igen i november og blev i København i henved tre år. Hun boede i perioder hos Fru Eilertsen.

Ikke så sjældent kom hun til søndagsfrokost i Ordrup hvor Pontoppidan lod hende møde andre damer af sit bekendtskab med tilknytning til Norge. Både i denne periode, før og efter vekslede de breve. Disse breve opbevares i dag på Det Kongelige Bibliotek. Da Dina Lea i 1957 overlod biblioteket brevene fra Pontoppidan, ledsagede hun dem med en løbende kommentar på ca 40 A5-ark. Brevvekslingen og kommentaren er lagt op her på netstedet.

Den unge forfatter Johannes Thrap-Meyer skrev om hende til Pontoppidan at han "skulde ønske for hendes skyld, at […] hun en dag maatte opdage at hun ikke kan skrive saa hun kunde lære sig den ting".

Dina Lea skrev et manuskript om Hans E. Kinck. Hun indleverede det som disputats ved Københavns Universitet hvor det blev afvist. Det udkom som bog i 1941: Hans E. Kinck. Grunnmotiver i hans diktning.

Dina Leas artikel "Fra Henrik Pontoppidans siste år" (1948) med kritik af Carl Henrik Clemmensens interview med forfatteren Knud Sønderby er lagt op her sammen med svar på kritikken og Dina Leas gensvar (1949-50).

Dina Lea har ifølge Thorkild Skjerbæks database desuden offentliggjort følgende artikler om Pontoppidan og hans forfatterskab.

1931 07 22: "Henrik Pontoppidan 1881-1931", kronik i Bergens Tidende

1934 02 03: "Nye bøker", bl.a. Henrik Pontoppidans Drengeaar i Bergens Tidende

1937 03 06: kronik om Hamskifte i Bergens Tidende

1938 06 08: "Nye bøker" om Arv og Gæld i Bergens Tidende

1947 07 24: "Henrik Pontoppidan" i Bergens Tidende

1958 10 25: "Fremtidens mand i Norges digtning" om Hans E. Kinck i Bergens Tidende

1961 08 12:"Henrik Pontoppidan og Hamsun" i det norske blad Frisprog

1962 10 20: "Pontoppidans erindringer" i Frisprog