Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Finansministeriet, København. 21. december 1914

strænge Tider

FINANSMINISTEREN

21/12. 14

Kære Pontoppidan! Jeg takker for Bogen1, som jeg først i Aftes fik læst. Jeg ærgrer mig over, at vor fælles Ven Vilhelm Andersen2 sammenstiller Dem med den ækle Jakob Knudsen og den mig ikke meget kære Topsøe. De er saameget bedre end saadanne to Skrivere. For det er en Nydelse at læse denne Fremstilling og mærke bagved et forstandigt Mandfolks Omdømme og Uafhængighed. Jeg som snart intet Fiktivt mere kan læse – fordi min Hjærne vægrer sig ved at optage 2 andet end dagligdags Stof – har den største Glæde ved at fordybe mig i Deres Roman. Altsaa Tak.

Iøvrigt er det strænge Tider ogsaa for en stakkels gammel Minister. Folk er utroligt letsindige og uansvarlige her til Lands – og til Tider mange ogsaa ret modbydelige. Hvis vi alle kommer levende fra dette Stykke Verdenshistorie, maatte De kunne skrive en herlig Bog derom. Her er dog virkelig meget at se og erfare og opleve selv i denne Afkrog.

Deres hengivne
Edvard Brandes

 
[1] Bogen: Toldere og Syndere var udkommet 12. dec. og altså sendt til EB m. dedikation. tilbage
[2] i sin anmeldelse i Nationaltidende 12.12.1914. tilbage