Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Finansministeriet, København. 14. januar 1914

med Hengivenhed og Respekt

FINANSMINISTEREN

14/1. 14

Kære Pontoppidan! Jeg kan kun forsaavidt modtage Deres venlige Ord, som jeg tør tillægge mig en ringe Indflydelse paa, at Forhøjelsen blev foreslaaet af Ministeriet. De ved, at Andragende derom var tilsendt Kultusministeriet og at dettes Ophavsmand var en god Bekendt af Dem – og af mig da ogsaa. Min Stilling var given. Jeg beklager, at det ikke lykkedes at faa Beløbet udtaget i "Hædersgave"-Form; saaledes kom 2 Forslaget til Finansudvalget, der imidlertid baade nægtede Opførslen paa denne Post og samtidigt strøg "Hædersgave" for alle Tider. Jeg deler Deres Anskuelse paa det Punkt, men jeg havde ingen Mulighed for at modsætte mig dette.

Jeg tror jeg skriver saa langt blot for at være lidt i Forbindelse med Dem, paa hvem jeg altid tænker med Hengivenhed og Respekt.

Deres
Edvard Brandes