Alfabetisk register over digte i Pontoppidans forfatterskab

Einar Nielsen

Kildeangivelserne betegner de anvendte trykkesteder

99 Aldrig fæste sig ved sine Mangler, 1919
82 Alfer smaa 4.8.1879 Rohde, s. 74
22 Alferdens Guld jaj gifer daj Minder, 1893, s. 142
17 at alle livsaligt skal føres Det forjættede Land, 1892, s. 120
19 Byg ej Bro til Evigheden Minder, 1893, s. 19
30 Da Thea fik sin første Særk Højsang, 1896, s. 77
102 Den Bog, de her i Hænde faar, 1931 Ahnlund, s. 392
92 Der er kommet Foraarsbud, 11.2.1913 Woel, s. 186
74 Der er mere Spy end Blod, Drengeaar, 1933, s. 168
93 Der er saa sære Luner, 29.3.1914
89 Der var en Gang en Mand af ringe Kaar, 1904? Woel II, s. 194
42 Det er jo dog, o Herre Krist!, Lykke-Per og hans Kæreste, s. 165
6 Det er paa det samme Huss, Danmark ("Kronjyder og Molboer"), 1887, s. 231
66 Det klirrer af Vaaben vidt omkring, Mands Himmerig, 1927, s. 154-155
98 Det lyder som et Eventyr, 25.12.1918
101 Det var hans Gerning i vort Land, 4.10.1924
80 Die Krähen schrein, Familieliv, 1940, s. 84
39 Dig, evig Gud, ske Ære, Lykke-Per i det Fremmede, 1899., s. 62
63 Du fjerne og nære! Et Kærlighedseventyr, 1918, s. 108
76 Du som har Sorg i Sinde, Drengeaar, 1933, s. 199
21 Du spørger, hvorfor ej jeg skrev, Minder, 1893, s. 133-134
3 Du, Jord, maa nu Legemet gjemme, Landsbybilleder ("Arv"), 1883, s. 189
33 Dybt i Mindets Muld, Højsang, 1896, s. 150
81 Eksamen var endt og Bogen, 21.12.1872 Valhal
57 Elskede! Kom til mit Bryst, Toldere og Syndere, 1914, s. 212
86 En fattig Kjedelflikker gik, 1886 P.C. Andersen: Digteren og Mennesket, 1953, s. 84-86
67 En Helt bæres bort fra en blodig Mark, Mands Himmerig, 1927, s. 155
31 En Kæmpegrav ved Havet, Højsang, 1896, s. 126
4 En Ungersvend i Skoven gik, Ung Elskov, 1885, s. 73
77 Ensom – ja, det brustne Blik, Hamskifte, 1936, s. 72
51 Fatter tier, Storeholt, 1913, s. 27
41 Fred hviler over Land og By, Lykke-Per og hans Kæreste, s. 60-61
55 Fritænker kaldes jeg; det er min Hæder!, Kirken og dens Mænd, 1914, s. 28
1 Giv Tid! Og Aandens Vinterblund, Stækkede Vinger, 1881, s. 102
73 Gud Fader os bevare, Drengeaar, 1933, s. 164
54 Gud ske Lov og Pris, Storeholt, 1913, s. 241
79 Han blev en ensom, - en fremmed for sig selv Hamskifte, 1936, s. 148
44 Han slukked sin Sorg og fandt sin Trøst, Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika, 1903, s. 193
23 Herr Jørgen Brahe mig af Grunden lod bygge, "Vestfyn", Danmark, 1893, s. 77
29 Hurra, min Pegasus! Højsang, 1896, s. 28
97 Husker du en Landsbyvise, 1917?
28 Husker du hin Aften silde, Højsang, 1896, s. 23
100 Hvad jeg fra Dreng har set og hørt, 1923
84 Hvad jeg græd i unge Dage, 1906 Jyllands-Posten 26.8.88
40 Hvor Kærligheden bygger, Det ideale Hjem, 1900, s. 37
25 Hvor stedes du, min Gertrudlil´? Den gamle Adam, 1894, s. 118-119
70 Højt gennem Luften i Natten farer, Asgaardsreien 2. Udg., 1928, s. 70-71
48 Hør Bølgernes Skrig! Asgaardsrejen, 1906, side 83
24 Hør mig, hulde Glut derinde, Den gamle Adam, 1894, s. 8
72 I David-Staden, Drengeaar, 1933, s. 11
58 I Himlen er mit Fædreland, Enslevs Død, 1915, s. 77
15 I Jesu Navn gaa vi til Bord, Det forjættede Land, 1892, s. 115
18 I Jesu Navn syng Jesu Pris, Det forjættede Land, 1892, s. 225
50 Ja, Livet gaar sin skæve Gang, Den kongelige Gæst, 1908, s. 71
7 Ja, Vulcanus med sit glumme Øje, Danmark ("Kronjyder og Molboer"), 1887, s. 243
37 Ja, øver jeg én Gang et Storværk, Lykke-Per. Hans Ungdom, 1898, s. 135
46 Jeg hører, de siger, det stormer herude, Asgaardsrejen, 1906, s. 82-83
75 Jeg ser i Øster, jeg ser i Vester, Drengeaar, 1933, s. 181
90 Jeg, lille Nisse, rejste, 9.10.1906 Woel II, s. 183
11 Kom, du, søde, kys mig varm, Krøniker 1890 ("Menneskenes Børn"), s. 19
53 Krist stod op af Dødi, Storeholt, 1913, s. 110
56 Lad komme Sult og Nød, Toldere og Syndere, 1914, s. 69
45 Lille Guds Barn! Hvad skader dig? Sandinge Menighed, 1903, 2. Udg., s. 36-37
26 Mandemod, Kvindetro, Dommens Dag, 1895, s. 130
60 Margrete! Jeg har stolet paa dit Ord, Favsingholm, 1916, s. 49
95 Med Trold jeg kæmped i Skrift og Tale, Før 1917, Vilh. Andersen, s. 178
78 Men som et Træ, der løfter sig mod Himlen, Hamskifte, 1936, s. 147
65 Mens Ludvig foer fra Havn til Havn, Højsang 2. udg.,1921, s. 44
69 Midt i en Jerntid, som ikkun tror, Mands Himmerig, 1927, s. 282
49 Nu det lysner i mit Sind, Hans Kvast og Melusine, 1907, s. 163
62 Nu det lysner i mit Sind, Favsingholm, 1916, s. 144
36 Nu er det Lysets Trolde, Lykke-Per. Hans Ungdom, 1898., s. 135
59 Nu er Døden overvundet, Enslevs Død, 1915, s. 146
94 Nu er Gudsmørket inde, 19.12.1914 Højskolebladet. 21.12.1985
96 Nu faar vi Vaar! 9.4.1917
47 Nu skifted Havet sin Kappe, Asgaardsrejen, 1906, side 83
38 Nu skrider Natten sorte, Lykke-Per i det Fremmede, 1899., s. 60
12 Nu trækker Bonden sit Hors i Stald, Muld, 1891, s. 197
35 O Søster, se de gyldne Lokkers Flod, Højsang, 1896, s. 152
32 O, det er Uglemo'er i Barselnød, Højsang, 1896, s. 147
27 O, søger de ydmyge Steder, Dommens Dag, 1895, s. 210
5 Og Bølgen traadte tyst paa Land, Ung Elskov, 1885, s. 74
8 Og den har Venstre haanet, Folkelivsskildringer I, 1888 ("Tro til Døden"), s. 87
13 Og det var den aarle Morgenstund, Muld 1891, s. 199
68 Og naaer ikke Sjælen hernede, hvad den vil, Mands Himmerig, 1927, s. 275
14 Og Ræven rask over Isen fór, Muld, 1891, s. 203
10 Og saa vil jeg hvile, Folkelivsskildringer II, 1890 ("Morgendug"), s. 72
71 Saltet Sild og gammel Ost, Det ideale Hjem, 1930 (Nov. og Sk. 3), s. 97
43 Se Fuglen højt sig svinger, Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika, 1903, s. 66
64 Solen daler. Snart vil Natten komme, En Vinterrejse, 1920, s. 59
20 Solen synker over Byen, Minder, 1893, s. 132-133
61 Saa toge de Greve Gert, Favsingholm, 1916, s. 118
83 Tordnen skralder, og Lynet farer, 1879 Rhode, s. 53
87 Ved Lygtens Skin, imellem Faar og Stude, 1886 Woel II, s. 189
85 Vi bygged vor Gaard i en Overgangs Tid, 5.6.1885 Woel II, s. 178
34 Vi Bølger smaa, Højsang, 1896, s. 151
88 Vi ejer Skatte nok af Sølv og Guld, 1903 Juleroser
2 Vi Fugle vi er fri, Sandinge Menighed, 1883, s. 12
91 Vi har staaet med Fakler, med Faner, Orkester 4.2.1912 Woel II, s. 185
52 Vort Liv er kun et flygtigt Nu, Storeholt, 1913, s. 42
16 Vær paa Vagt, Det forjættede Land, 1892, s. 119
9 Vaagner, vaagner, danske Helte! Skyer, 1890 (Ilum Galgebakke), s. 7