Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 17. februar 1914

dit Foredrag udmærket

17.II.1914
Ny Vestergade 13
K

Kjære Ven.

Tak for dit Foredrag1. Jeg længtes naturligvis meget efter det; og det interesserede mig i høj Grad. Jeg synes det er udmærket.

Jeg ved ikke, om Du har hørt om vor gamle Ven Laurits Djørup2 for nylig. Han ligger sammen med sin Hustru paa Rigshospitalet, og de ere vistnok begge haabløst syge. Han er angreben af Lungebetændelse, og vi hørte for lidt siden fra Hospitalet, at man kun har meget ringe Haab. Hun lider af Anæmi og er ligeledes saa haardt angrebet, at man ikke venter, hun skal staa det igjennem. Det er to rare Mennesker, som vi holder meget af – han er som 2 vor Huslæge kommen meget her i Huset, saa vi ere meget bedrøvede over denne ganske uventede Udgang.

Nu haaber vi I har det godt og sender Eder venlige Hilsner.

Din hengivne
Johan Rohde

 
[1] Foredrag: Kirken og dens Mænd. tilbage
[2] Laurits Djørup: (1857-1943) var HPs fætter. Hans kone Sophie Charlotte døde 12.3.1914 på Rigshospitalet af perniciøs anæmi. tilbage