Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Snekkersten. 28. december 1913

Hans hjemme et Par Måneder.

Snekkersten.
28.12.13.

Kære Ven!

Adressen1 har jeg allerede tiltrådt for flere Dage siden. Den blev mig tilsendt af Maleren Henningsen (Bredgade). Jeg tvivler vel om, at det skal kunne lykkes at forhindre Spiret; men det er alligevel ikke uden Betydning, at Protesten fremkommer.

Du havde nær fået et Telegram fra os forleden, da vi tømte den første Flaske af "Rohdes Champagne" – som vi stadig siger her. Anledningen var den, at Elses Kæreste havde sluttet sin "1ste Del" med 79 Points (80 er det højeste, der 2 kan fåes).

Af Familiebegivenheder er iøvrigt at nævne, at Hans har været hjemme i Besøg et Par Måneder. Han havde sparet sig nogle Penge sammen og brugte dem – til Glæde for os alle – til en Hjemrejse. Det går ham altså godt, og han havde har udviklet sig i god Retning. Han rejste i forgårs tilbage til Amerika.

Du og din Hustru vilde have fået en Hilsen fra os til Nytår. Nu må I tage den et Par Dage for tidligt, da du jo ønsker mit Svar omgående. Vi ønsker til Lykke med den nye Lejlighed2 og glæder os til engang at 3 hilse på jer dér. Men vi kommer kun sjelden til København, allersjeldnest samtidigt.

Lev nu vel, og Tak for Brevet, som du sendte mig forgangen i Anledning af "Storeholt".

Din hengivne
Henrik P.

 
[1] Adressen: en adresse vendt mod brygger Carl Jacobsens plan om at bekoste et barokspir på C.F. Hansens klassicistiske Frue kirke. Den fra mange sider stærkt kritiserede plan blev henlagt efter Jacobsens død 11.1.1914. – Se også brev fra Harald Nielsen 6.10.1911. tilbage
[2] Lejlighed: Rohdes var 1.11.1913 flyttet til Ny Vestergade 13, 3. sal. tilbage