Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Spodsbjerg, Hundested. 25. juli 1927

med Dem til usynligt Følge

Spodsbjerg v. Hundested 25/VII 27.

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg troede Dem skjult for Brev og Telegram igår1; at mine Tanker har været hos Dem og Deres Værk, veed De. Jeg har fejret Deres 70 År med en Uges langsom Læsning af Deres Ungdoms Digtning; med Dem til usynligt Følge har jeg kørt og gået langs Roskildefjord til Frederikssund, langs Isefjord til Sidinge Fjord, gået Horns Næs igennem på 2 Kryds og Tværs og haft etpar pragtfulde Stormsejladser med Motorbåd her i Gabet og i Kulhusrenden. Regnspoverne fløjtede over de 1000 Års Ege i Nordskoven, Vildgæssene slog i Læ for Stormene på Dyrnæs Hage mellem de græssende Køer, Børnene ved Skovløberens Gavl havde det gamle Sjællands Lethed, Ynde og Skælmeri genfødt; de unge Fiskere, jeg sejlede med, havde, med alle nymodens Forandringer ved Fartøj, Dragt og Holdning, Fædrenes og 3 Bedstefædrenes Udkig, deres sømandsværdige Forbehold, let smeltet, let stivnet igen. En Del af denslags Folk, med forholdsvis færre Bønder og Herremænd, ser godt ud i Danmark endnu, som retmæssige Arvinger til Land og Sø. Men Et er Udseendet og et andet er Sindet; Et Sindet i Enkeltmand, et andet den samlede Handling. Vi må nøjes med Glæden over de små Træk; det var morsomt, og kønt, at se den 20årige Fiskers 18årige Kone i Kulhus smutte 4 med ombord til en saltvaskende Springdans mod Nordvesten.

Bagefter, som altid, kommer jeg med min Hilsen og Tak til Dem for alt hvad skarpt og blidt Lys, alt hvad salt Brise og stiv Kuling De selv og Deres Digtning har skænket mig. Mange Ting har slidt mig i disse År; de Timer, jeg har fået Lov at tilbringe sammen med Dem ved Svejbæk og ved Fuglebakken, med Dem og Deres Hustru i Overgaden neden Vandet No. 15 – mon det nu 5 er rigtigt? – de er ialtfald ikke slidt ud af mit Sind.

Min Kone er med i den hjertelige Hilsen, vi beder Dem modtage; og den gælder også Fru Pontoppidan. Måtte hun som De komme til Helbred igen! At De selv, hvis Bladene taler sandt2, er nogenlunde rask nu og har fået Deres 4de store Værk fuldendt, er os en stor Glæde.

Deres hengivne
Valdemar Rørdam.

 
[1] skjult: Gennem journalisten Carl Henrik Clemmensen/Nationaltidende havde HP bildt offentligheden ind at han på fødselsdagen opholdt sig på hemmelig adresse i Jylland. tilbage
[2] Bladene taler sandt: jf. nævnte artikel af Clemmensen. tilbage