Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 16. oktober 1927

under streng Kur

Fuglebakken v. Birkerød
16/10 27.

Kære Pontoppidan!

Deres Brev1 i Sommer var meget kærkomment. Siden har jeg været syg, Gigtfeber; ligger her hjemme; søgt Kur i Tyskland, hvor Folk, som kendte mig og min Produktion, tyske Schwertkrieger med Damer gjorde mig Opholdet utåleligt; og er nu under streng Kur her i mit Hjem og på Lysbadeanstalten i Kbn. Ellers vilde 2 jeg have brugt Deres Tilladelse til at opsøge Dem i København – hvor jeg håber, at nu både De og Deres Hustru boer, med nogenledes Helbred. Istedet beder jeg Dem modtage vedlagte Skuespil2 som ialtfald en Hilsen til Dem begge fra

Deres hengivne
Valdemar Rørdam.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Skuespil: Kongeofret, Drama i fem Akter og et Mellemspil, 1927. tilbage