Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 14. maj 1923

Tak til en landskabelig Vignet

Fuglebakken v. Birkerød 14/V 23.

Kære Pontoppidan!

Tak for Deres Brev1. Jeg har måttet ud både igår og idag, derfor så sent Svar.

Jeg havde tænkt mig at bede om Lov til at bringe Deres Portræt sammen med Digtet; kun det, og så Texten sat med en stor smuk 2 Skrift. Og jeg synes stadig, at det vil være den bedste Måde. Dersom De kan billige dette, og vil overlade os Deres nyeste Fotografi, eller lade Fergo fotografere Dem hertil, kunde jeg dog tænke mig en dekorativ Ramme tegnet til hele Siden; og vilde i så Fald være glad, om De kunde få en af Deres Kunstner-Kendinge2 til 3 at tegne en karakteristisk Ramme. Hvis De på ingen Måde vil have Deres Portræt med, siger jeg Tak til Tilbudet om en landskabelig Vignet; også på den Vis kan der fremkomme en smuk Side, men ikke en så personlig som efter mit Forslag, hvor vi vilde kunne samtidig se og høre.

Allerbedst var det måske at lade Texten i alle Tilfælde udføre i Facsimile. Den følger 4 hermed, efter Deres Ønske. Men hvis De synes om Facsimile-Forslaget, beder jeg Dem afskrive den på 2 Blade. Og må jeg gøre en Bemærkning? Ikke om Ordet "buntet"; det antager jeg, at De fastholder3. Men 4 Str. sidste Linje er "af Glemme" dog vist Fejlskrift4 for "i Glemme". Eller er det et ad der har forklædt sig som et af?

Jeg er ikke glad ved at komme og snakke om 5 Småting til Dem, bekymret og pint af Smerter som De er. Men lad det kun alt rolig ligge til De en Dag har det bedre, og vi måske mundtlig kunde drøfte Spørgsmålene. Også jeg ser gerne at det venter lidt; hos mig er det Sindet, som er i Uorden, sløvt og nedslået, ikke til at vise andre. Men Sind plager Legem, som Legem Sind. Det er en blandet Forestilling at være Menneske.

6 Jeg ønsker god Bedring for Dem begge og for de Små

Deres hengivne
Valdemar Rørdam

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Kunster-Kendinge: det blev Poul S. Christiansen der tegnede. Han arbejdede på dette tidspunkt på sit portræt f HP. tilbage
[3] fastholder: HP udskiftede

Det er et harmfuldt Hjertes Værk, / en buntet Billedrække

i 2. strofe med

Der er lidt mer end Skæmt og Spot / i denne Billedrække

tilbage
[4] Fejlskrift: af Glemme blev rettet til i Glemme. tilbage