Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 7. maj 1923

Digtet går lige til mit Sind

Fuglebakken 7/5 23.

Kære Pontoppidan!

Jeg er Dem meget taknemlig for Digtet1; som Redaktør, fordi√ det vil vække mer Opsigt end nogen Novelle; og privat, fordi det går så lige til mit Sind med hvad det gennem hele Deres Digtning er blevet dybest grebet af.

Og Tak for Deres Brev2. Jeg 2 tog mig det nær, da jeg forleden i Teatret troede, at De undgik mig. Nu ser jeg, at jeg i min Nervøsitet – som ikke skyldtes Forestillingen – har taget Fejl ad Deres Holdning, og tør håbe, at jeg en Dag må kigge ind til Dem, dersom De, i al den Bekymring og Ængstelse, kan døje at se en Gæst. En drøj lang Tid har det været, og er det, forstår jeg, både for Deres Hustru og Dem. Med venlig Hilsen fra os begge

Deres hengivne
Valdemar Rørdam

 
[1] Digtet: "Tilstaaelse". Se Flemming Behrendts artikel om digtets tilblivelseshistorie. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage