Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 2. maj 1923

"Dansk Julealbum"

Fuglebakken v. Birkerød 2/5 23.

Kære Pontoppidan!

Tilgiv Plageriet; men Udgiveren plager mig. Jeg vilde gerne vide, om "Dansk Julealbum" tør vente et Bidrag fra Dem i Løbet af denne Måned, eller De regner det for helt usandsynligt, så vi skal 2 opgive det – hvad "vi" meget nødigt vil.

Deres hengivne
Valdemar Rørdam