Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
25. april 1923

den vittige Kritik af Jens Hvas

25/IV 23.

Kære Pontoppidan!

Tak for Deres Brev, med den vittige, og af undertegnede delvis godkendte Kritik af Jens Hvas II. Her sender jeg Dem "Sangen om Danmark" – og så skal De en Stund få Ro for den meget skrivendes 2 Skriveri. Jeg har endnu ikke kunnet gå ud, men håber snart at kunne det, og da at måtte opsøge Dem en Dag, – hvis De ikke, hvad jeg helst vilde, kunde tænke Dem at glæde os med et Besøg, på hvilken Tid af Dagen det bedst kunde passe Dem. – Jeg beder Dem bringe Deres Frue de venligste Hilsner med Ønsket om god Bedring fra os begge og er Deres hengivne

Valdemar Rørdam.