Vilhelm Rasmussen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksvej 33. 21. januar 1914

tale til Arbejdere

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan

Da jeg af Politiken1 ser, at De kunde tænke Dem eventuelt at tale til Arbejdere, vil jeg gærne have Lov at bede Dem vise Foredragsvirksomheden for Arbejdsløse den Ære at holde et Foredrag i dette Foraar. Foredragene holdes i Festsalen i Rømersgade 222 2 Tirsd. Onsd. Torsd. eller Fred. i Tiden 12-4. Da jeg gærne vil kunne være til Stede, saafremt De kan imødekomme min Anmodning, vilde jeg være glad, om De kunde tale en Torsd. eller Fred. 3-4 f.Eks. i den første Uge eller den sidste i Februar.

Med særdeles Agtelse
Deres ærbødige
Vilhelm Rasmussen
cand.mag.

Frederiksvej 334 F 21/1 14
 
[1] af Politiken: avisen citerer 20.1.1914 Pontoppidan for, med henvisning til foredraget Kirken og dens Mænd i Aalborg dagen før, at have udtalt:

Jeg vil ikke gøres til nogen literær Varietéfigur. Skal jeg tale andetsteds, vil jeg helst tale til en Forsamling af Arbejdere.

Citatet stammer fra Pontoppidans brev til K.K. Nicolaisen 7.1.1914. Nicolaisen må have været Politikens kilde. tilbage
[2] Rømersgade 22: fagbevægelsens ældste forsamlingshus, opf. 1879; rummer i dag Arbejdermuseet. tilbage