Vilhelm Rasmussen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksvej 33. 21. februar 1914

muligvis tale

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan

Idet jeg takker Dem for Deres elskværdige Brev1, i hvilket De antydede, at De muligvis kunde imødekomme min Anmodning om et Foredrag for Arbejdsløse, vil jeg gærne spørge Dem, om De vil tale Torsd. d. 12 Marts i Tiden 12-4. Deres Foredrag vil i saa Fald blive det sidste, ti det er Hensigten at slutte med 2 en Koncert Fred. d. 13d Marts.

Da jeg meget gærne vil kunne være til Stede ved Deres Foredrag, og da jeg underviser til Kl 2, vil jeg være Dem meget forbunden, dersom De vælger Tiden 3-4, saafremt De i det hele taget kan imødekomme min Anmodning2.

Med særdeles Agtelse
Deres ærbødige
Vilhelm Rasmussen

21/2 14 Frederiksvej 334 F.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Anmodning: HP må have afslået anmodningen i et svarbrev der ikke kendes, for intet tyder på at han har holdt noget foredrag for en forsamling af arbejdsløse. tilbage