Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Snekkersten. 7. januar 1914

Helst en Arbejderforsamling

Snekkersten. 7.1.14.

Hr. N.N.1 Nicolaisen!

Jeg tror, det er rigtigst, at De simpelt hen annoncerer "et Foredrag", så binder jeg mig ikke i Forvejen til noget bestemt Emne.

Jeg kunde nok tænke mig at tale også i Århus på Nedrejsen; men det kommer an på, under hvilke Forhold det kan ske. Jeg vil ikke være en literær Varietéfigur, der agerer for Nysgerrigheden. Helst vil jeg tale for en Arbejderforsamling; men jeg må have min Tid og mine 2 Kræfter og min Rejse betalt.

Jeg takker Dem for Deres Tilbud om at bestille et Værelse til mig på Hotel Phønix. Men det må endelig være et meget roligt Værelse og i Nærheden af Bad.

Modtag venlig Hilsen!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] fejlskrivning for K.K. tilbage