Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
6. oktober 1933

Eickhoffs buste

den 6 Okt. 1933.

Kære Hr Dr. Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Deres venlige Brev1 og for Indbydelsen til at se Busten i Morgen (Lørdag) mellem Kl. 3 og 4, som jeg meget gerne modtager. Jeg tillader mig at tage vor fælles Ven Dumreicher2 med, hvad De forhaabenlig ikke har noget imod.

Jeg tror, det vilde være diplomatisk, om Billedhugger Eickhoff indbød Ny Carlsbergfondets 2 Direktør3 til at se Busten, førend den gaar til Støbning, men derom kan vi tales ved i Morgen.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Dumreicher: se brev fra HP til Dumreicher 15.10.1933. tilbage
[3] Direktør: Helge Jacobsen (1882-1946) – brygger Carl J.s søn – var formand for Ny Carlsbergfondets bestyrelse (som benævnes direktion og formanden direktør) 1914-46. Helge Jacobsen var desuden direktør for museet (Ny Carlsberg Glyptotek) indtil 1925, da Frederik Poulsen blev museumsdirektør og Helge Jacobsen formand for museets bestyrelse. tilbage