Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 2. november 1933

den lille velskrevne Novelle

København den 2. November 1933.

Kære Hr. Dr. Henrik Pontoppidan!

Jeg har nu fuldendt Læsningen af Deres Bog1 og haft megen Fornøjelse af den. Jeg troede, jeg kendte det hele i Forvejen fra Flensborg Avis, men meget af det var mig alligevel nyt. Jeg glædede mig særlig over Slutningen, og over den Passage, hvor De taler om den lille velskrevne Novelles Værdi. Det er noget, Tiden trænger til at høre, idet Folk næsten kun kan goutere digre Værker i Øjeblikket. Jeg har dog haft den Glæde, at "Gyldendal" i Dag meddeler mig, at min sidste Samling Smaating ("Dengang Verden var ny") kommer i nyt Oplag, 3die Tusind.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Frederik Poulsen

 
[1] Bog: Drengeaar, der udkom 28.10.1933. tilbage