Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hambros Allé 12, Hellerup. 9. januar 1933

Vennemøde

Hambroes Allé 12.
Hellerup.
d. 9 Januar 1933.

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Dumreicher og jeg er begge meget taknemlige over, at De vil se os ude hos Dem til Middag, og vi vil ogsaa gerne komme, men i denne Uge rejser D. bort, og jeg er meget optaget. D. kommer senest tilbage Onsdag den 18de. Vil det være ubeskedent at foreslaa Lørdag den 21de, en Dag, der vilde passe os begge udmærket? Vi skal vel komme i Jakketøj, ikke i Selskabsdress? 2 Netop for at betone, at det ikke er "Selskab", men – for at bruge et grundtvigsk Udtryk – Vennemøde?

Idet jeg altsaa beder om et Vink pr. Telefon eller Brev, som jeg lader gaa videre til Dumreicher, er jeg med venlig Hilsen

Deres hengivne
Frederik Poulsen.