Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. oktober 1933

Beskuelse af Buste


15.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Dersom De vedblivende interesserer Dem for den Buste, som Billedhugger Eickhoff har modelleret af mig, da er den til Beskuelse her i Morgen, Mandag, mellem 3 og 4 Eftm. Desværre kan jeg ikke bede Dem blive her til Middag, 2 da jeg ventes hos min Datter. Men jeg håber, at De i en nær Fremtid vil gentage Besøget.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.