Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. oktober 1933

mig selv i 6-7 Års Alderen


10 Oktb 33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg er nu igen kommen på Benene, og noget af det første, jeg bruger Pennen til, skal være at sende Dem min Tak for den morsomme Hilsen jeg modtog fra Dem forleden. Mærkeligt nok må jeg for ikke så længe siden have set dette Billede af mig selv i 6-7 Års Alderen. Det må vistnok have været gengivet i et eller andet Blad. Jeg antager, at det√ må være fremdraget af en af mine Brødres Efterladenskaber. I min egen Besiddelse har det i hvert Fald ikke været tidligere.

Dr. Fr. Poulsen skrev til mig, at De havde Lyst til at gøre ham Følgeskab, når han kom herud for at se på den Buste, som Billedhugger Eickhoff for Tiden modellerer af mig. Arbejdet, som har hvilet under min Sygdom, kan forhåbenlig fortsættes (og afsluttes) 2 med det allerførste, og jeg glæder mig da til en Dag at se både Dem og vores fælles, lærde Kollega fra Hambros Allé.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.