Frederik Poulsen

Af Flemming Behrendt.

(1876-1950) var Randers-dreng. Ikke født dèr, men elev i Randers Latinskole hvor han havde Pontoppidans elskede Hauschultz som ildelidt matematiklærer.

"Fr. Poulsen er jo en ypperlig Skribent," skriver HP til Galschiøt 30.3.1932.

PCA citerer ham i sin biografi-kladde for flg. i Politiken 24.7.1927:

Pontoppidan er en af de faa Skribenter der er større end sit Værk. Den, der har haft den Lykke at kende ham for 10-15 Aar siden i de lykkelige Aar, vil mindes Samtaler, der syntes jævne nok, mens de førtes, men bagefter i Erindringen traadte frem med et Forklarelsens Skær over sig, saa man pludselig forstod al den Viden og Visdom, de simple Repliker rummede. Sikkert er der i Dag mange, der ligesom jeg ønsker endnu en Gang i Livet at møde denne kloge, fine og mandige Sjæl.