Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 20. januar 1887

Valgspetakel! - men jeg er fuldt Venstre

Torsdag *Jan. 1887 [20.1.18871]

Min kjære Margrete!

Denne Gang maa vi see at faae et Søndagsbrev istand, saa kan Lisbeth senere komme med sin alenlange Beskrivelse. Min Skrivelse bliver kun kort, thi som du seer, er det paa Sengen2. Jeg har det ret godt, men kan ikke holde ud at være oppe.

Jeg sender et fornøieligt Brev fra Mathilde; det kan bøde paa min Fattigdom. Senere faaer Du tilsendt Ingers Beskrivelse af den udmærkede Dag i Hjørlunde3; men den gaaer først til Mathilde. Jeg har haft et Par Ord fra Julie i Dag; de er Alle kommet uskadt over Anstrengelsen.

2 Men nu Du, mit kjære Barn! hvordan har Du det? hvad siger Din Doktor? Hvad har Du feilet, som Du maatte ligge 8 Dage for? – Jeg tænker meget paa dig, især naar jeg seer paa Eriks Johanne4, der nu begynder at tabe sin slanke Figur og venter sig ved Midsommertid. Veed Du, at de skal flytte5?

Idag er Søster Mathilde i Vordingborg6 for at see til sin Datter for første Gang. Vor anden Patient, Mariane Kampmann7, er paa Samsø, og der lader det til at gaae godt. – Jeg gruer for at Niels8 skal komme til Hjørring; Korsøer var rigtignok meget hyggeligere.

Fra Inger skal jeg sige, at det skal være hende en Fornøielse at spille med Hanne til April.

Nu de kjærligste Hilsner til Firkløveret

fra Moder

3 Hvilken Valgspetakel9! men jeg er fuldt Venstre.

 
[1] jf. indvielsen i Jørlunde. tilbage
[2] paa Sengen: brevet er skrevet med blyant. tilbage
[3] den udmærkede Dag i Hjørlunde: indvielsen af valgmenighedskirken 16.1.1887. tilbage
[4] Eriks Johanne: Johanne Jensines første barn blev født 25.6.1887 og døbt Børge. tilbage
[5] flytte: Erik boede iflg. Københavns vejviser 1887 Nørregade 21, 3. sal, og flyttede til Vimmelskaftet 47, 2. sal. tilbage
[6] Vordingborg: hvor Oringe sindssygehospital ligger. Maries søsterdatter "lille Mathilde" Bülow, f. 22.6.1859, blev i september 1885 indlagt på Diakonissestiftelsen med "utilregnelig Nervetilstand". I februar 1886 kom hun på et ophold hos sin morbror Vilh. Oxenbøll og tante Charlotte i Stubbekøbing. tilbage
[7] Mariane Kampmann: blev i 1897 indlagt på sindssygehospitalet i Oringe, hvor hun døde 9.8.1916, 74 år gl. tilbage
[8] Niels: Kampmann blev 19.4.1887 udnævnt til byfoged (borgmester) i Hjørring. tilbage
[9] Valgspetakel: folketingsvalg blev udskrevet til 28.1.1887. tilbage