Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 5. marts 1879

Fader er saa glad og fornøiet

Onsdag [5.3.18791]

Kjære Morten!

Jeg skrev vist, at Gudstjenesten Torsdag og Fredag skulde være i Hospitalskirken, men det, seer Du nok, er blevet forandret. Gud give nu Lykke som gode Raad, at det maa blive en velsignet Paaskefest.

Du kan tro, det er en Lettelse, at vide Kirken vel forsørget til imod Slutningen af April og saa at have naaet den milde Aarstid. I Aften har Boisen holdt Bibellæsning i Friskolen til stor Glæde, og denne gamle Ven har lovet at gjentage det flere Gange i Fasten, saa Fader er saa glad og fornøiet, som vi ikke have seet ham i lange Tider, men endnu er han i Sengen og det vil vist gaae langsomt med at komme rigtigt op.

Dersom Julie ikke tør reise fra Børnene, (hvilket jeg baade forstaar og billiger) saa maa hun ikke komme i Paasken, men skal komme med hele Redeligheden et Maaneder langt Besøg i Sommer. – Fortiden er vi Alle saa anstrengte af Vinteren, at vi ikke magte meget og Mathilde faae vi jo først hjem til Mai.

2 Idag holdes der Mindefest i den Kampmannske Slægt; det er Etatsraadens Fødselsdag2 og Frits3 med Kone og Barn, Provst Kampmanns4 samt Kahrs5 er her. Nu kun Hilsen og Farvel og et Kys til Julie og Børnene.

Din trofaste Moder

 
[1] jf. Hack Kampmanns fødseldag. tilbage
[2] Etatsraadens Fødselsdag: 5. marts. Etatsråd Hack Kampmann døde 17.12.1878. tilbage
[3] Frits: HKs søn Frederik K., praktiserende læge i Hjørring, og dennes kone Cæsarine Faurschou. tilbage
[4] Provst Kampmanns: HKs bror Christian K., provst i Hjørring. tilbage
[5] Kahrs: O.C. Kahrs, sognepræst i Hem-Sem. tilbage