Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 5. marts 1879

korte Vidnesbyrd er hvad vi skulle tilstræbe

[Onsdag 5.3.18791]

Min kjære Morten!2

Dit Brev i Dag har gjort mig meget glad. Jeg længes nu usigelig efter at se Dig igjen og det vil blive mig en stor Festglæde ikke blot for min egen, men for alle mine Venners Skyld, at Du gaar i mit Sted med Skriftemaal, Prædiken og Altergang paa Skær-Torsdag og Lang-Fredag i St. Mortens Kirke og med Prædiken paa begge de store Højtidsdage. Jeg véd nok, det er noget meget at lægge paa dine unge Skuldre og lidt en Dag mere, end jeg skrev til Dig om ved Moder; men dette er nu bleven mig det kjæreste, at Du gaar hele min Gang ud paa disse 4 Dage, og da Du nu har en god, lang Forberedelse og naar Du husker, at korte Vidnesbyrd er, hvad vi altid skulle tilstræbe, saa hjælper Vor Herre nok.

Farvel saalænge, Du kjære Søn, og hils din Kone og dine Børn fra Fader og Bedstefader. –

Fader og Bedstefader3
vend om4

 
[1] jf. Marie Oxenbølls brev samme dag. tilbage
[2] brevet er nedskrevet efter DPs diktat, formentlig af DPs søster Tante Caroline der var på besøg. tilbage
[3] Fader og Bedstefader: underskriften er skrevet med DPs hånd. tilbage
[4] "vend om" er skrevet med Marie Oxenbølls hånd og henviser til hendes brev som hun har skrevet på bagsiden. tilbage