Ole Christian Kahrs

(1822-91), var i årene 1862-86 præst i sognene Hem og Sem en lille snes km nord for Randers, på den anden side af Blichers Spentrup. Han var gift (af Grundtvig i Vartov i 1862) med en datter af da afdøde kammerherre Johan Ferdinand de Neergaard, og med hende fik han en betydelig formue som satte ham i stand til stor levefod og megen veldædighed der gjorde ham stærkt afholdt af menighedens fattige. Han fik tilnavnet "millionpræsten", i hvert fald i den grad han indgik som "bestanddel" i provst Tønnesens forgænger i Det forjættede Land (se Muld, 1891, 1. Bog, kap. III, s. 17).

Han var ikke en mand der satte sig spor i kirkens eller teologiens historie, totalt fraværende som han er i kirkehistoriske og biografiske oversigter. Da Bay og Bredsdorff skulle kommentere hans tilstedeværelse i et brev til Georg Brandes (16.2.1912), opgav de og fejllæste hans navn som Kakos.

Pontoppidan indrømmer selv, i Kirken og dens Mænd, at have "portrætteret" ham i Ung Elskovs andenudgave fra 1903, dog uden her eller der at nævne hans navn. "Jeg har selv kendt Præsten og indestår for Skildringens Pålidelighed," siger Pontoppidan. Men da Carl Dumreicher i sit manuskript til biografien i Slægtsbogen nævnte dette forhold, at Kahrs "er (...) Model for Provst Hjort", rettede Pontoppidan med sin vanlige vilje til at slette sporene teksten til "har (...) Træk tilfælles med".

Kahrs har vel været i konvent med Dines Pontoppidan eller på anden måde en omgangsfælle – det er (endnu?) ikke opklaret. Der er også den mulighed at Pontoppidan har truffet ham i sine tidlige forfatterår, f.eks. da han drev research til kapitlet "Kronjyder og Molboer" i Danmark.