Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 24. januar 1885

Moder laa i Sengen

Lørdag d. 24 Januar 1885

Kære Margrete!

Jeg kan desværre ikke denne Gang fortælle Dig, at Moder har det godt, hun har nu været sengeliggende i en Uge, i Gaar var hun dog oppe et Par Timer, og har ogsaa været lidt oppe i Formiddag, men jeg synes ikke rigtig godt om hendes Befindende. Naar hun blot ikke var saa nervøs!

Moder takker for Dit Brev, det gør os saa ondt med Grums. – Du maa fortælle noget mere om Syforeningen, 2 hvem der deltager i den o.s.v. Maaske Anna Krog hellere maa gøre det, hun gør det vist udførligere.

Vi har haft rigtig godt Brev fra Holger.

Sidste Søndag havde vi et lille Besøg af Matilde, men det var jo kedeligt, at Moder laa i Sengen. Hver Gang Mathilde har været herinde i Vinter har Moder ligget. Hun er endnu ikke kommet over sin Skuffelse med sin Mønstur, hun kan slet ikke taale at tale om den.

Marie skrev, det var lidt trangt for lille Margrete i denne Tid, da alle de andre Børn var saa optagede af det udmærkede Vejr til Kane, Rutchebane o.s.v., hun kan jo slet ikke være med til noget af det, men har nu saa vel til Gengæld haft en god Dag den 22ende.

3 Du spørger for hvem Knud gjorde Gilde; han har ingen Gilde gjordt, det var kun mig der skulde der ud.

Fru Smidt befinder sig da rigtig godt paa Hospitalet, Louise er der ude hver Dag fra 4–7, hun har det rigtignok ikke ret hyggeligt i denne Tid, men det hjælper jo, hun har Skolen at passe.

Kristine1 her er meget vel fornøjet, hendes Kæreste har været oppe til juridisk Examen og faaet første Karakter. Blot Hans P. var vel over sin!

Vi skal af med Kristine til Maj, hvor skal vi saa faa en Pige fra?

Du skriver aldrig mere noget om Fru Zeuthen, hvordan har hun det?

Hils Anna Krog fra mig og sig, at hun faar Brev fra mig paa Søndag. Børnenes, om 4 Forladelse, de unge Pigers Breve skal nok blive besørgede.

Inger har i Dag haft Tid til at bede mig sende Jer mange Hilsner!

Saa haaber jeg næste Gang, at kunde skrive, at Moder har det godt.

Mange Hilsner fra Din
Elisabeth P.

Jeg har faaet et nydeligt Sølvarmbaand af Erik i ingen Anledning.

 
[1] Kristine: om hende se Marie Oxenbølls brev 7.3.1885. tilbage