Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 28. december 1885

Julen på Svanholmsvej

Svanholmsvej No. 5 Mandag *Jan. 1886 [28.12.18851]

Kære Margrete!

Du kan rigtignok tro, jeg er glad for Billedet! Tusind Tak derfor. Det hænger over mit Skrivebord og tager sig henrivende ud. Jeg synes det er saa udemærket, akkurat som jeg havde tænkt mig det. Inger blev noget skuffet over, at jeg vidste Præstegaarden var fotograferet, hun troede mindst jeg var falden bag over af Forfærdelse, hvilket hun nemlig selv nær var ved.

Vor Juleaften gik meget stille af, hverken Tante Hanne, Else eller Knud kom, vi havde det ellers rigtig rart; mine Genstande 2 var: saadant Strimletøj, som du fik, 3 Par Hansker, en Kurv med Kager, en lille Pige, som sidder paa mit Bord med en Parasol over sig og ser temmelig henrivende ud.

Af Knud har I vel faaet at vide at Mathilde var her paa sin Fødselsdag2, og kommer vist igen paa Moders. Inger og jeg var oppe at ønske Louise S. til Lykke3, hun havde faaet et Væld af Breve og Genstande bl. a. to strikkede Sengetæpper af Tante Marie og en Lænestol af Hans Peter; de fleste af Genstandene var naturligvis Udstyrsgenstande. Hans Peter kommer i Aften og skal ligge her, i det mindste til Marie-Henrik kommer. Jeg tror ikke Louise sover meget i Nat af Henrykkelse over at skulle se ham i Morgen.

I Gaar var Inger, Holger og jeg ude i Børnehjemmet4 for at se Drengene 3 spille Komedie, det meste var Stykker af den Pantomime de havde set i Tivoli i Sommer, de spillede virkelig rigtig godt, og havde forbavsende gode Dragter, som Plejemoderen selv havde syet, det er aldeles utrolig, hvad hun kan overkomme.

Moder har i de sidste Dage ikke været rigtig rask og maatte ligge det meste af Dagen i Gaar men jeg haaber ikke√ det skal hindre hende i at samle alle syv Brødre, 2 Svigerinder, 3 2 Børnebørn og 3 Døttre paa Fødselsdagen. Nu kom Hans Peter, vi havde først ventet ham Kl. 10½, saa nu bliver det ikke til mere med Skriveriet.

Tak for Dit lille Brev, jeg skal nok besørge Korset.

Et rigtig godt Nytaar ønskes Jer alle, men især Dig og Emil fra –

Lisbeth

4 I ved vel at Emils Tænder er af Marcipan?

Foreløbig Hilsen og Tak fra Inger, som skriver en af Dagene. –

 
[1] efter Mathildes og Louises fødselsdag 25.12.1885 og før MOs fødselsdag 30.12.1885. tilbage
[2] Fødselsdag: Mathilde var født 25.12.1858. tilbage
[3] ønske Louise S. til Lykke: Hans Peters forlovede Dorothea Louise Schmidt var født 25.12.1863. tilbage
[4] Børnehjemmet: muligvis børnehjemmet på Vodroffsvej 20 (frk. Josephine Schneiders børnehjem), hvor Inger i 1888 – efter moderens død – blev forstanderinde, og hvor Lisbeth også kom til at bo (i 1890). tilbage