Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 19. april 1917

et lille Møde hos Dem

Fredensborg, 19/4 17

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev1. Det var prægtigt at høre fra Dem igen. Jeg har ofte tænkt paa Dem i den "kedsom Vinter", vi har haft: hvorledes det vel stod til med Deres Frues Befindende, og hvorledes de triste Vinterdage gik for Dem. I Fredensborg var der lunest inden Døre, og man gemte sig helst i sin Hule. Men det skal sandelig være godt at se op til Dem i Snekkersten en blank Foraarsdag, naar De er vel til Ende med Deres Arbejde, og jeg kan paa Forhaand svare Dem for, at Borchsenius vil blive ikke mindre glad for en liden Budstik fra Dem2. Jeg træffer aldrig B., undtagen han spørger, om jeg har set noget til Dem, og 2 om jeg ved, hvordan De har det. Tak fordi De vil foranstalte saadant et lille Møde hos Dem. Vinen og Cigaren smager extra godt ved en saadan Lejlighed.

Og De er nu i Gang med en ny Udgave af Deres sidste Bog. Ja, nye Udgaver og Korrekturer er ikke morsomt Arbejde. Jeg kan tale lidt med derom; det har taget Størsteparten af min Levetid, og jeg maatte som oftest stjæle mig til at skrive lidt ud af, hvad der laa mig paa Hjerte. Det er ikke de blideste Kaar, at være Skribent her til Lands. Nu er jeg himmelglad for de 2000, og jeg glemmer ikke den gode Haandsrækning, De gav mig til Opnaaelsen. –

Hvor det er dejligt, at Solen skinner i disse Dage. Med de fyldte 65 synes jeg, mærkeligt nok, at jeg endnu nyder Foraaret ganske som da jeg var ung. Og Skyerne, som De med Rette nævner, maa vi dog haabe 3 omsider drager forbi. Var ikke den russiske Revolution som en vældig Befrielse, der føltes Verden over? Er det tænkeligt, at Menneskene kan vende tilbage til Barbariet før og under denne Vanvidskrig?

Endnu en Gang Tak, kære Henrik Pontoppidan, for den Glæde, De gjorde mig med Deres Brev. Paa godt Gensyn og hjerteligste Hilsener til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] Brev: kendes ikke. Må have været en indbydelse til den omtalte besøg af de to venner hos HP. tilbage
[2] en liden Budstik fra Dem: se brev fra HP til Borchsenius 21.5.1917 og følgende breve. tilbage