Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 31. december 1916

"Favsingholm" har grebet mig stærkt

Fredensborg, d. 31/12 16

Kære Henrik Pontoppidan!

I Aftes fik jeg de stilfærdige Timer, som jeg har længtes efter for ganske uforstyrret at kunne læse "Favsingholm".

Tak for den Berigelse, som disse Timer blev for mig. Det er for mig endda ikke det væsentligste, at De med saa mærkelig stærk og monumental Kunst har uddybet og fæstnet den hele Fortælling-Kreds med Værkets Afslutning, og at de Skikkelser, man har fulgt fra Begyndelsen, vokser i intenst Liv, saa man hjertegribes af deres Skæbner. Men 2 De har gjort langt mere end det. De kaster Lys og giver Svar paa saa mange af de Spørgsmål, som vi alle – og ikke mindst i de Aar, vi nu oplever – atter og atter maa stille til os selv, saa meget af det, der sætter vort Sind i bestandig Uro.

Endnu mere end de foregaaende Led i Fortælling-Kredsen har "Favsingholm" stærkt grebet mig. Og jeg synes, 1916 maa have været√ et lykkeligt og betydningsfuldt Aar for Dem, siden De med saa fast Haand har kunnet fuldføre dette Værk. Af Hjertet ønsker jeg Dem, kære Henrik Pontoppidan, at det Aar, der nu begynder, og mange, mange følgende, maa blive ligesaa frugtbare og betydelige for Dem.

Med mine bedste Hilsener er jeg

Deres hengivne
og taknemmelige
Vilh. Østergaard.