Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 24. juli 1917

den urokkelige Rankhed

Fredensborg.
Den 24de Juli 1917

Kære Henrik Pontoppidan!

Idag paa Deres 60aarsdag vil mange gode Tanker og Ønsker naa frem til Dem. Man vil varmt og oprigtigt takke Dem ikke blot for hvad De har ydet i Deres Kunst, men fuldt og lige saa meget for den urokkelige Rankhed, der har præget Deres Personlighed og givet den en Styrke og Fasthed, der kom til at afspejle sig i hele Deres Livsgerning.

For mit personlige Vedkommende maa 2 jeg tillige af Hjertet takke Dem for et trofast Venskab, der saa ofte har været mig til Glæde og Opmuntring, og som jeg altid vil bevare i taknemmelig Erindring.

Gid der endnu maa ligge gode og frugtbare Arbejdsaar foran Dem. Gid alle gode Magter maa være med Dem og alle Deres Kære.

Deres hengivne
og taknemmelige
Vilh. Østergaard.